Airconet instrukcje instalacji

6. Podłącz Airconet do zasilania
(niebieskie światło powinno migać)