Airconet instrukcje instalacji

6. Podłącz Airconet do zasilania
(niebieskie światło powinno migać)

CT.png
install 3.png

6. Podłącz Airconet do zasilania
(niebieskie światło powinno migać)