App Download

Device Setup

Voice Control Setup

google-assistant.png
alexa.png

Po posiadaniu działającego konta aplikacji przejdź do pulpitu nawigacyjnego na pulpicie (użyj tej samej nazwy użytkownika i hasła co aplikacja) www.activate-ac.com:

Airconet Technical Support
220px-LINE_logo.svg.png
whatsapp-logo.png

We will contact you as soon as possible