Airconet instrukcje instalacji

6. Podłącz Airconet do zasilania
(niebieskie światło powinno migać)

2 pipe FCU.png
4 pipe FCU.png