Airconet instrukcje instalacji

Zresetuj urządzenie - naciśnij przycisk resetowania z tyłu przez 5 sekund, aż zacznie migać niebieskie światło

google home icon.png