Airconet instrukcje instalacji

Zresetuj urządzenie - naciśnij przycisk resetowania z tyłu przez 5 sekund, aż zacznie migać niebieskie światło

reset airconet.png